Energia nezaniká,
je v našich projektoch

arrow

Energia nezaniká,
je v našich projektoch

arrow

Energia nezaniká,
je v našich projektoch

arrow

O spoločnosti

En-Invest, a. s. so sídlom v Bratislave je progresívna spoločnosť v energetickom sektore. Od roku 2009 budujeme flexibilné zdroje a poskytujeme podporné služby pre stabilitu a bezpečnosť elektrizačnej sústavy. Naše inovatívne technológie záložného napájania objektov elektrickou energiou sú premietnuté v systémových elektrárňach, ktoré v čase „black outu“ okamžite obnovia požadovanú vlastnú spotrebu, potrebnú pre nábeh systémovej elektrárne a obnovenie produkcie elektrickej energie.

Majoritný akcionár Orquesta investment SICAV, a.s. posilňuje spoločnosti nadnárodný význam. Energeticko – investičné realizácie nás spájajú s aktivitami doma i v zahraničí. Investičný potenciál a implementované projekty spoločnosť radia medzi dôveryhodných a spoľahlivých partnerov v európskom priestore.

Čítať viac

Dieselgenerátory

Potrebujete rýchly regulačný zdroj elektriny?
Technologické možnosti výroby elektrickej energie posunuli ľudstvo aj k veterným a fotovoltickým elektrárňam. Ak sa zvažuje efektívnosť týchto zariadení, tak je potrebné zvážiť aj potrebu ďalších a rýchlych zdrojov počas ich prevádzky na podporné služby a ich štruktúru.

Dieselgenerátory len pre podporné služby, tzv. rýchle štarty, sú z hľadiska vynaložených investícií na 1 MW ekonomicky efektívnejšie, ako napr. spomínané veterné či fotovoltické zdroje. Ďalšou výhodou je doba realizácie od základného kameňa po prvý štart, ktorá je maximálne do 1 roka. Zdroje používané na rýchle štarty majú inštalovanú reguláciu výkonu, ktorá zabezpečuje riešenie prevádzkových situácií. Naše praktické skúsenosti sú zárukou efektívneho fungovania celej sústavy, chránia ju pred rozpadom, neplánovaným dovozom elektrickej energie či vysokým finančným stratám.

Na dieselgenerátor nemajú vplyv poveternostné podmienky, ktoré majú vážny dopad napr. na hydroelektrárne. Ich prevádzka je ohrozená počas silných mrazov a pri veľkej vode nedokážu vykonávať reguláciu výkonu, kedy bežia na vynútený prietok.

Osobitnú rolu zohráva palivové hospodárstvo. Pri kritických stavoch, akým bola napríklad plynová kríza v roku 2009, sústava dieselgenerátora má lepšiu disponibilitu podporných služieb. Dopraviť naftu je po logistickej stránke oveľa jednoduchšie, ako byť odkázaný na tranzit plynu.

Čítať viac

Zaujímavosti

Bezpečnosť v lodnej doprave

Lodná doprava po Dunaji má pre Slovensko strategický význam. Medzinárodný koridor riečnej dopravy je vybavený plavebnými komorami, ktoré z dôvodu bezpečnej prevádzky musia byť napojené na záložný generátor. V prípade zlyhania dodávky elektrickej energie zo siete... Viac info

Ukrajinské lokomotívy sú vybavené motorom Caterpillar 3508 B

Spoľahlivý, silný a ekologický, to sú prívlastky moderného motora Caterpillar 3508 B, ktorý bol inštalovaný do ukrajinských dieselelektrických lokomotív ČME 3. ZOŠ Zvolen tak vsadila na špičkový motor svojej kategórie. Dodal ukrajinským železniciam nový výkon. Viac info

Energia je potrebná i na stavbách

Dieselagregáty GEP33SA o výkone 33kVA využíva pri práci aj spoločnosť STRABAG. Mobilné zariadenia firma používa na svojich stavbách na krátkodobé účely. Ich výhodou je ľahká manipulovateľnosť, preto nie je problém ich presúvať... Viac info

Záložne zdroje sú aj v Arizone

V americkej Arizone je datacentrum spoločnosti i/o Data Centers o rozlohe viac ako 66 000 m². Centrum nemôže ostať bez napájania elektrickej energie, preto ako záložné zdroje má k dispozícii dieselgenerátory CAT 3516 s výkonom 58 MW. Firma Empire Power Systems inštalovala zdroje nepretržitého napájania a rovnako zabezpečuje aj servisné služby. Viac info

Dieselgenerátory majú strategický význam

Dopyt po energiách a zvyšujúce sa tempo ekonomík potrebuje stabilnú dodávku elektrickej energie. Skúsenosti zo zastavenia tranzitu plynu do Európy v roku 2009 sa pretavili aj do strategického zabezpečenia štátu vo výrobe a dodávke elektrickej energie. Viac info