Naša činnosť

arrow

Zabezpečili sme rýchlu dodávku elektriny

48 dieselgenerátorov CAT 3516 HD v troch lokalitách na Slovensku zabezpečuje rýchlu dodávku elektriny na pokrytie krátkodobých požiadaviek v čase odberových špičiek. Generátory v Leviciach, Sučanoch a Moldave nad Bodvou sme servisovali v zmysle zmluvy až 10 rokov. Zákazník tak získal plnú kontrolu nad servisnými nákladmi. 

Tri lokality na Slovensku, ktorá každá má 16 dieselgenerátov, dodávajú až 96 MW elektrickej energie počas odberových špičiek. Okrem samotnej dodávky a inštalácie potrebných zariadení na bezproblémový chod, sme zákazníkovi predĺžili štandardnú záruku z 2 na 5 rokov. Podpísaná servisná zmluva sa stala synonymom spoľahlivosti a zárukou kontroly nad servisnými nákladmi pre klienta. Údržba a neočakávané servisné opravy sa tak presunuli na dodávateľa. Správne sme načasovali výmenu oleja a spotrebného materiálu. Pravidelná servisná prehliadka odkryla nevyhnutnú výmenu motorového oleja na 16 valcových motoroch celého zariadenia. Bola to výzva, ktorú sme podľa požiadaviek na čas od zákazníka zvládli v predstihu. Za 5 dní sa nám podarilo vymeniť viac ako 6 000 l motorového oleja. Dodržali sme všetky technologické postupy pri ekologickej likvidácii použitého oleja a ostatného spotrebného materiálu. Bola to i naša vizitka spoľahlivosti v oblasti služieb, ktoré počas prevádzky ponúkame a v plnom rozsahu zabezpečujeme.

Jednopólová schéma zapojenia DG Levice.

Čítať viac