O spoločnosti

En-Invest, a. s. so sídlom v Bratislave je progresívna spoločnosť v energetickom sektore. Od roku 2009 budujeme flexibilné zdroje a poskytujeme podporné služby pre stabilitu a bezpečnosť elektrizačnej sústavy. Naše inovatívne technológie záložného napájania objektov elektrickou energiou sú premietnuté v systémových elektrárňach, ktoré v čase „black outu“ okamžite obnovia požadovanú vlastnú spotrebu, potrebnú pre nábeh systémovej elektrárne a obnovenie produkcie elektrickej energie.

arrow

Majoritný akcionár Orquesta investment SICAV, a.s. posilňuje spoločnosti nadnárodný význam. Energeticko – investičné realizácie nás spájajú s aktivitami doma i v zahraničí. Investičný potenciál a implementované projekty spoločnosť radia medzi dôveryhodných a spoľahlivých partnerov v európskom priestore.

Priority

Energiu vkladáme do úspechu. Naše strategické myslenie prispôsobujeme pozitívnym zmenám, ktoré posúvajú svet technológií a podnikania k lepšiemu. Dodržiavame emisné limity inovatívnych zariadení, úspešne realizujeme finančné nástroje a s partnermi presadzujeme efektívnu spoluprácu. Za každým úspechom je kus tvrdej a poctivej práce, ktorá tvorí budúcnosť našej spoločnosti.

Moderná doba si vyžaduje nepretržitú dodávku elektrickej energie. Jej výpadok môže ohroziť majetok, zdravie a životy ľudí. Držíme sa zásady, že „nedá sa“ pre nás neexistuje. Prijímame výzvy a z nemožného vytvárame reálne nadnárodné energetické projekty. Stabilita, bezpečnosť a dôvera sú pre nás prioritami, ktoré vkladáme do energetického sektora po celej Európe.

Nenechávame nič na náhodu

Plynová kríza v roku 2009 vážnym spôsobom ohrozila energetickú bezpečnosť a stabilitu celej Európy. Na Slovensku otvorila potrebu diverzifikovať zdroje podporných služieb aj z hľadiska palivového potenciálu. Analýza trhu s elektrickou energiou a jej stabilitou dodávok preukázala, že je akútna potreba vybudovať flexibilný zdroj, ktorý by zabezpečil vykrytie výpadku najväčšieho bloku v energetickej sústave Slovenska. Dieselgenerátory, v spolupráci s ďalšími zdrojmi, dokážu nahradiť výpadok elektriny za jadrovú elektráreň.

Životné prostredie nie je naše, ale našich detí

Pre našu spoločnosť má veľký význam dôraz na budúcnosť. Technológie majú funkciu ľuďom pomáhať a zároveň musia byť ohľaduplné ku prírode, ktorú zanecháme našim deťom. Dieselgenerátory svojou prevádzkou nepredstavujú environmentálne riziko. Emisie spĺňajú tie najnáročnejšie legislatívne limity, preto majú minimálny dopad na kvalitu ovzdušia. Rovnako je zanedbateľná aj miera hluku pri plnej prevádzke. Palivové systémy sú zakryté, takže je vylúčená kontaminácia dažďových vôd. Stáčacia súprava je vybavená nepriepustnou vaňou, ktorá je zaústená do bezodtokovej havarijnej nádrže. Hoci používame špičkové technológie i materiály, nenechávame nič na náhodu. Rovnako aj samotné zdroje a transformátory sú situované v kontajneroch vybavených záchytnou vaňou, ktorá zachytáva prípadné zaolejované vody alebo zbytky transformátorového oleja. Celý objekt disponuje monitorovacím zariadením, ktoré by okamžite signalizovalo únik nafty z potrubia či nádrže.