Zaujímavosti

arrow

Zaujímavosti

Bezpečnosť v lodnej doprave

Lodná doprava po Dunaji má pre Slovensko strategický význam. Medzinárodný koridor riečnej dopravy je vybavený plavebnými komorami, ktoré z dôvodu bezpečnej prevádzky musia byť napojené na záložný generátor. V prípade zlyhania dodávky elektrickej energie zo siete, okamžite zdroj Caterpillar nahradí výpadok prúdu.

Do hrádze Vodného diela Gabčíkovo sa postavil základ stavby pre dieselgenerátor Caterpillar 3512 o výkone 1600kVA/1280kW. Jeho súčasťou je aj 40′ technologický ISO kontajner, ktorý má v prípade potreby k dispozícii 3 000 l paliva v nádrži. Palivové hospodárstvo je maximálne zabezpečené, aby nevzniklo žiadne riziko úniku motorovej nafty.

Od dieselgenerátora Caterpillar 3512 závisí prevádzka plavebných komôr a riadiacej veže, v prípade výpadku elektrickej energie. Od roku 2013 sme sa tak stali spoľahlivým partnerom Vodného diela Gabčíkovo.

Čítať viac

Ukrajinské lokomotívy sú vybavené motorom Caterpillar 3508 B

Spoľahlivý, silný a ekologický, to sú prívlastky moderného motora Caterpillar 3508 B, ktorý bol inštalovaný do ukrajinských dieselelektrických lokomotív ČME 3. ZOŠ Zvolen tak vsadila na špičkový motor svojej kategórie. Dodal ukrajinským železniciam nový výkon.

Železničné opravovne a strojárne, a. s. vo Zvolene sa rozhodli pre motor Caterpillar 3508 B, ktorý sa inštaloval na pôvodný rám a podvozok lokomotívy ČME 3. Ukrajinské železnice vo viac ako 100 ks týchto lokomotív získali hnacie koľajové vozidlo o výkone 970 kW (variabilne s motorom 1455 kW) a zníženie spotreby motorovej nafty na 208,5 g/kWh. Modernizáciou prakticky získali novú lokomotívu, ktorá spĺňa všetky environmentálne parametre medzinárodných štandardov.

Spoľahlivé, výkonné a ekologické motory, ktoré sa používajú aj na výrobu elektrickej energie v záložných zdrojoch, získavajú všestranné využitie. Modernizáciou lokomotív ČME 3 sa potvrdilo, že nový agregát na pôvodnej konštrukcii je silnou konkurenciou aj pre úplne nové lokomotívy. Takáto modernizácia je však lacnejšia, ako kúpa nového hnacieho koľajového vozidla tohto druhu.

Čítať viac

Energia je potrebná i na stavbách

Dieselagregáty GEP33SA o výkone 33kVA využíva pri práci aj spoločnosť STRABAG. Mobilné zariadenia firma používa na svojich stavbách na krátkodobé účely. Ich výhodou je ľahká manipulovateľnosť, preto nie je problém ich presúvať zo stavby na stavbu.

Stroje sú určené na dočasnú elektrifikáciu objektov. Sú zabudované v kapotovanom prevedení, takže počas prevádzky neprekážajú hlukom stavebnému personálu. Zásuvkový panel je na boku zariadenia, čím sa zjednodušila manipulácia s káblami a pripájacími prvkami. Jeden model bol pre spoločnosť dodaný aj na podvozku, čím sa zvýšila aj jeho ľahká manipulovateľnosť.

Dieselagregáty GEP33SA s odhlučnenou kapotážou sú moderné stroje, pre ktoré zabezpečujeme kvalitné servisné služby. Výhodou je rýchle a dostupné dodanie náhradných dielov, preto sú spoľahlivým partnerom tam, kde si robota nemôže dovoliť stagnovať kvôli technickým poruchám.

Čítať viac

Záložne zdroje sú aj v Arizone

V americkej Arizone je datacentrum spoločnosti i/o Data Centers o rozlohe viac ako 66 000 m². Centrum nemôže ostať bez napájania elektrickej energie, preto ako záložné zdroje má k dispozícii dieselgenerátory CAT 3516 s výkonom 58 MW. Firma Empire Power Systems inštalovala zdroje nepretržitého napájania a rovnako zabezpečuje aj servisné služby. Dieselgenerátory sú paralelne pripojené k rozvodni CAT a štruktúra celého systému tvorí niekoľko opäť paralelne napojených generátorových súprav CAT so zotrvačníkmi UPS CAT. „Produkty CAT sme vybrali pre ich spoľahlivosť a využiteľnosť. Nemôžeme si dovoliť nijaký výpadok napájania,“ informoval Andreas Zoll, riaditeľ vývoja dátových centier spoločnosti i/o.

Dieselgenerátory majú strategický význam

Dopyt po energiách a zvyšujúce sa tempo ekonomík potrebuje stabilnú dodávku elektrickej energie. Skúsenosti zo zastavenia tranzitu plynu do Európy v roku 2009 sa pretavili aj do strategického zabezpečenia štátu vo výrobe a dodávke elektrickej energie. Dieselgenerátory a spoločnosť DG-energy, ako prevádzkovateľ zdroja, sú zaradené do Zoznamu subjektov hospodárskej mobilizácie v prípade núdzového stavu, výnimočného stavu alebo vojny. Stalo sa tak na základe rozhodnutia č. 30507/2016-1020-65361, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom č. 179/2011, § 9, ods. 1, písm. b) prvý bod zákona, v znení neskorších predpisov.